Breaking News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ร่วมกิจกรรม คาราวาน อพวช. ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา …

Read More »

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 เป็นวันวิทยาศาส …

Read More »

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล การอบรมหุ่นยนต์กู้ภัยระดับกลาง

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายอุทัย จันทะเวช ผู้อ …

Read More »

บุคลากรในกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน

บุคลากรในกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน

Read More »