Breaking News

ผลงานครู

มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

              & …

Read More »

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกบุคคลดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับ สพม.อบ อจ

Read More »

ครูผู้ฝึกซ้อมสวดมนต์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทหญิงล้วน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 10

Read More »

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 3)

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ “บุคลากรดีเด่น” โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล̶ …

Read More »