Breaking News

ผลงาน-รางวัล

มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

              & …

Read More »

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกบุคคลดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับ สพม.อบ อจ

Read More »

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 3)

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ “บุคลากรดีเด่น” โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล̶ …

Read More »

เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แบบ On-Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่อง  การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา …

Read More »