Breaking News

กลุ่มบริหารวิชาการ

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

Read More »

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 30มกราคม-1กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด  ประจำปี 2565

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  ขอแสดงความยินดีกับนัก …

Read More »