Breaking News

การจ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙

ตามที่โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ได้รับบัญชีจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอุดหนุน แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  นั้น  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7  กันยายน 2564  เวลา 09.00 – 12 .00 น. ณ ลานโดมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

 

About เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน

Check Also

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

  วันพฤหัส …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *