Breaking News

Yearly Archives: 2023

การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับสหวิทยาเขตวาริน ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2566

  การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 …

Read More »

แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 เนื่องในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 18-19 ธันวา …

Read More »

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โ …

Read More »

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ร่วมกิจกรรม คาราวาน อพวช. ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา …

Read More »