Breaking News

user01 user01

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ส …

Read More »

การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับสหวิทยาเขตวาริน ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2566

  การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 …

Read More »

แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 เนื่องในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 18-19 ธันวา …

Read More »