<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก >  ข้อมูลอาคารสถานที่
 

ข้อมูลอาคารสถานที่

     -  อาคารเรียนจำนวน  4  หลัง  ได้แก่  อาคารรัฐประศาสน์  ,  อาคารวิทยาศาสตร์  ,  อาคาร

กาญจนาภิเษก ,  อาคาร  72 พรรษา

     -  อาคารประกอบจำนวน  6  หลัง ได้แก่  อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง ,อาคารฝึกงาน  3  หลัง  อาคารหอสมุด  1  หลัง  ,  อาคารพลานามัย   1  หลัง  

     -  ส้วมนักเรียน    3  หลัง  

     -  สนามฟุตบอล  1  สนาม  

     -  สนามบาสเก็ตบอล  1  สนาม              

     -  สนามอื่นๆ (ระบุ) สนามตะกร้อ  1  สนาม  

     - อาคารอเนกประสงค์ (โดม)    1  หลัง             

      โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ