<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก >  ข้อมูลนักเรียน
 

 

 

ข้อมูลนักเรียน 

 

 

 

 

 

1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  322  คน

 

 

  2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 322  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

 

ห้อง

 

เพศ

 

รวม

 

จำนวนนักเรียนเฉลี่ย

 

ชาย

 

หญิง

 

ต่อห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

2

28

20

48

24

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3

37

32

69

23

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

3

36

41

77

26

รวม

8

101

93

194

24

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

2

16

32

48

24

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

19

21

40

40

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

2

12

28

40

20

รวม

5

 

47

81

128

26

 

รวมทั้งหมด

13

148

174

322

25

 

         

 

           โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ