<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก >  ประวัติโรงเรียน
 

 

 ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2519 ประชาชนได้ร่วมบริจาคที่ดินเนื้อที่  46  ไร่  1 งาน  14  ตารางวา  โดยการนำของนายแสวง  สว่างวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน ทำการสอนครั้งแรกที่วัด ธรรมิการาม ต่อมาได้มอบให้เป็นที่ราชพัสดุเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนหมายเลข อบ. 12390  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายชำนาญ  เล็กนาวา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก มีนายวงศ์  อินทร์ปองและนางพัชรี      พูลเพิ่ม เป็นครูผู้สอน โดยการบริจาคของนางสำเนียง  สุวรรณมาศ และประชาชนชาวห้วยขะยุงสร้างอาคารเรียนงบประมาณ  103,595 บาท ปี พ.ศ.  2524  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลังและนายประสิทธิ์  หิปะนัติ ได้บริจาคที่ดินจำนวน  14  ไร่  37 ตารางวา ดังนั้นโรงเรียนจึงมีพื้นที่ รวมทั้งหมด  60 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา พ.ศ.  2526 ทางราชการได้แต่งตั้งนายรังสฤษฎิ์  บรรณา   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  1 หลัง พ.ศ.  2528  ได้สร้างพระพุทธรูปในสถานศึกษา นามว่า พระพุทธมุนีศรีห้วยขะยุง พ.ศ.  2529 ได้งบประมาณสร้างประปา ถังเก็บน้ำฝน  2  ชุด  พ.ศ. 2530 

ทางราชการได้แต่งตั้งนายชาญ ลาสา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และเข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ปัจจุบัน  เลขที่ 57 หมู่ 9  ถนนไชยชุมพล

พ.ศ. 2534  ทางราชการได้แต่งตั้งนายศุภชัย  วชิรรัตนพงษ์เมธี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

พ.ศ. 2535  ได้งบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง  อาคารอเนกประสงค์ขนาด  24Í27  เมตร 1 หลัง 

พ.ศ. 2537  ทางราชการได้แต่งตั้งนายอุทิศ   พันธุ์จูม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้งบประมาณสร้างหอประชุม  4,000,000 บาท  

พ.ศ.  2540 โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา

พ.ศ. 2546  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุเทพ  ไชยชนะ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2547  ทางราชการได้แต่งตั้งนายบรรพต  บุญประมวล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2549  ทางราชการได้แต่งตั้งนายอภิชาต  ทองแจ่มมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2550  นายพลชัย  คำแสนหมื่นเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ทางราชการได้แต่งตั้งนายนพรัตน์  ทองแสง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกฤษดา  ผุยพรม เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2551  ทางราชการได้แต่งตั้งนายอำไพ  นวลศิริ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และวันที่  14  มกราคม 

พ.ศ. 2554 ทางราชการได้แต่งตั้งนายเสนอ  สร้างสุข  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง  30  กันยายน  พ.ศ. 2557 

และวันที่ 1ธันวาคม  พ.ศ.255มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง  30  กันยายน  พ.ศ. 2558

พ.ศ.2558  วันที่ 23 ธันวาคม ทางราชการได้แต่งตั้งนายบุญธรรม  กล้าหาญ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  

พ.ศ.2560  วันที่ 2  เมษายน  ทางราชการได้แต่งตั้งนายชิติพันธ์  ต้นโสภา  มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

      โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ