<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก >  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
 

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  ที่ตั้งเลขที่  57  หมู่  9  ถนนไชยชุมพล  ตำบลห้วยขะยุง   อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  สหวิทยาเขต  5  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29 โทรศัพท์ 0-4543-1195  โทรสาร 0-4543-1195 e-mail  :  hkyw.school@gmail.comwebsite : http://www.hkyw.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่  60 ไร่ 1งาน  51  ตารางวา เขตพื้นที่บริการ  4  ตำบล  ได้แก่ ตำบลห้วยขะยุง ตำบลท่าลาด ตำบลโนนกาเล็น ตำบลบอน     โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ