<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก > ข้อมูลการดำเนินงาน
 ผลการทดสอบO-Net
 

 
 
 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET )  ปีการศึกษา  2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบระดับโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับ  สพฐ.  และระดับประเทศ
 
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
51.55
18.95
31.23
34.56
22.85
 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ฯ
50.3๐
22.09
30.41
34.7๐
24.61
 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพฐ.
53.09
24.90
31.77
36.17
27.35
 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
52.29
24.88
31.62
35.89
27.76
 

 

 

 

 


     โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ