<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
  กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  เรื่อง : ประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
  รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยาได้รับการประเมินสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการติดตามโดยท่านผู้อำนวยการสุมาลัย สุขกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยา และคณะ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากผ่านรอบนี้โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยาก็พร้อมที่จะได้รับการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศต่อไป
   

   
 


     โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ