<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
  กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  เรื่อง : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาติ
  รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาติ ขึ้นที่ค่ายลูกเสือดงพันชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล และพักแรม อย่างหลากหลาย การแสดงรอบกองไฟ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมครบตามหลักสูตร และให้นักเรียนได้มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลาย และประกสบการณ์จริงที่นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ในอนาคต
   

   
 


     โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ