Breaking News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะอาชีพเชิงลึก และส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะอาชีพเชิงลึก และส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ซึ่งมี นายอุทัย จันทะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ร่วมโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย ให้นักเรียนเข้ากลุ่มพัฒนาอาชีพในแต่ละฐาน โดยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง โดยมี ร้อยเอก พิเนตร สาสูงเนิน ร้อยเอก คงศักดิ์ มงคลนำ พร้อมคณะจากศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะ ๆ พื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรฐานปุ๋ยจุลินทรีย์ ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานเพาะเห็ดขอน และฐานน้ำยาล้างจาน  นางธิยาพร ไชยบัวรินทร์ และนางกมลรัตน์ จารุวนิชสิณ เป็นวิทยากรฐานขนมหวานและฐานอาหาร   ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะชีวิตและอาชีพต่างๆ

 

About เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน

Check Also

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

วันที่ 27 กรกฎา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *