Breaking News

ประชุมสัญจรระดมความคิดเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี และเยี่ยมชมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

                               วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  ผศ.ประชุม  ผงผ่าน  ประธานสภาการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสมพงษ์  โลมรัตน์  นายสำเภา  สมบูรณ์  ดร.อารีย์  หลวงนา  นางสุภาภรณ์  บุปผาพรหม    ดร.วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล   นายนพภา  พันธุ์เพ็ง และ ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  ได้ประชุมสัญจรระดมความคิดเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  และเยี่ยมชมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

                                  ในการนี้ ได้พบปะคณะครูและบุคลากรและให้ข้อแนะนำการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนและขยายกลุ่มเพื่อให้เข้าถึงผู้เรียนเพิ่มขึ้น  โดยมี นายอุทัย  จันทะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

About เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน

Check Also

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ผ่านมาตรฐานสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สพฐ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *