Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนเพื่อปรับปรุงห้องดนตรี นาฏศิลป์ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน แ …

Read More »

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 …

Read More »