Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด  ประจำปี 2565

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  ขอแสดงความยินดีกับนัก …

Read More »

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 7)

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ …

Read More »

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 6)

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถ …

Read More »

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 3)

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ …

Read More »